IDN konverterare

Konverterar domännamn med svenska tecken till läsbar kod för program och datorer, som saknar stöd för IDN-domäner. Skriv in ett domännamn (UTF-8) i rutan, så omvandlar verktyget domännamnet till ett ACE-kodat domännamn (Punycode med xn-prefix). ACE-kodade domännamn används nämligen av DNS-sevrar, Webtools, E-postprogram eller andra program, som saknar stöd för IDN-domäner.

Domännamnet ska avslutas med ".se". IDN-konverterare - Konverterar domännamn med svenska tecken till läsbar kod för program och datorer som saknar stöd för IDN-domäner.
Reservation för felaktig data.
©2017 Domänstatus.se

- Sök efter domännamn som snart blir lediga!